Historie Moskvy

Stará pohlednice z Moskvy - Moskva (Rusko)Moskva je poměrně starým městem a z toho vyplývá také dlouholetá a velmi bohatá historie, kterou město prožilo. Ve 12. století se na místě dnešní Moskvy rozkládal zemědělský dvorec, který byl podle řeky pojmenován Moskva. Dvorec se později dostal do rukou suzdalských knížat. První písemná zmínka o Moskvě pochází z roku 1147 v souvislosti s nutností posílit obranu západní hranice knížectví. Kníže Jiří v roce 1156 vybudoval dřevěnou palisádu, která dala základ pozdějšímu vzniku Kremlu. Území Moskvy protínalo několik obchodních měst, což budoucímu městu dávalo potřebnou výhodu.

Moc knížectví postupně rostla a navíc se na území města stěhovali lidé z jižních oblastí, které byly sužovány nájezdy kočovníků. Suzdalské knížectví se postupně rozšiřovalo, až se Moskva ocitla v jeho středu. V Moskvě se jako první usadil kníže Daniel, čímž založil moskevskou větev Rurikovců, jeho syn Ivan I. získal titul velký kníže a přenesl statutární sídlo ruských vládců do Moskvy. Moskevská větev se poté snažila upevnit svou moc nad ostatními větvemi Rurikovců a nakonec úspěšně přenesla sídlo knížat natrvalo do tohoto města. V této době (14. století) žilo v Moskvě asi 30 tisíc obyvatel.

Další dějiny Moskvy už byly silně ovlivněny přítomností panovníků. Díky tomu se městu dostávalo velké péče a mohlo se dále rozrůstat. Ve 14. století bylo město několikrát dobyto a vypleněno tatarskými vojsky. V roce 1380 se je ale podařilo porazit, čímž se ukázalo, že Tatarské vojsko není nezničitelné. Poté ale Turci podnikly do města ještě jednu výpravu, která Moskvu opět zpustošila. Ivan III. se však roku 1472 oženil s byzantskou princeznou a tím se stal dědicem byzantské říše. Princezna Sofie do města pozvala italské architekty, kteří významně přispěli k dnešní tváři města. Na začátku 16. století mělo město už podobu klasického kamenného evropského města.

Historie - Moskva (Rusko)Když Petr Veliký v roce 1703 vystavěl město Petrohrad, stalo se hlavním městem Ruska. V roce 1812 vtrhl do Moskvy Napoleon, našel jen spálené a opuštěné město. Moskvané jej totiž při evakuaci stihli celé zničit. Z toho důvodu se musela Napoleonova armáda zdecimovaná hladem a zimou vrátit. Po úspěchu Ruské revoluce v roce 1917 se Lenin ve strachu před vpádem nepřítele rozhodl přemístit hlavní město zpět do Moskvy. V průběhu dvacátého století hrála Moskva významnou roli v Říjnové revoluci a v nástupu Bolševiků. V průběhu druhé světové války se město bránilo před nacistickými vojsky a bylo také bombardováno. V roce 1991 se po pádu Sovětského svazu stává Moskva hlavním městem nově vzniklé Ruské federace

Copyright © 2024 Moskva (Rusko) | Mapa stránek
Created by:
MFÁčko.cz
Doporučujeme: Nudíte se doma? Což takhle navštívit na víkend Benátky v Itálii, Bratislavu na Slovensku, nebo pokud si chcete vyjet na delší dovolenou, popřemýšlejte o dovolené ve Španělsku, Americe (USA, Kanada), francouzském Saint-Tropez, Rakousku, řeckém Korfu, nebo exotické Indii. Přejeme šťastnou cestu. Nestihli jste zájezd v létě? Není problém, jsou tu také zlevněné last minute zájezdy.